Vad är Landskapsingenjörsdagen?


Landskapsingenjörsdagen

- en mässa för branschen –

Landskapsingenjörsdagen, eller lingdagen, är en dag med intressanta föreläsningar och en branschmässa med företag och organisationer. Här ges tillfälle för deltagare från näringslivet, studenter och yrkesverksamma att träffas och knyta nya kontakter.

Datum:     2:e februari 2017. 
                 Första torsdagen i februari, varje år!
Plats:        Alnarpsgården, SLU Alnarp

 

Dagen anordnas ideellt av studenter från Landskapsingenjörsprogrammet. Vi läser en treårig yrkesinriktad universitetsutbildning som ges vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp. Landskapsingenjören arbetar inom kommuner, samhällsplanerings- och markbyggnadsföretag samt inom förvaltning av kyrkogårdar, sportanläggningar och bostadsområden. Vi har en bred kunskap inom samspelet mellan mark – växt – teknik – ekonomi.

Dagen är mycket uppskattad av såväl näringslivet som studenter och redan yrkesverksamma landskapsingenjörer. Förutom intressanta företag finns det på programmet en rad spännande föreläsare för både utställare och besökare. Under dagen bjuder vi på fika för utställare, föreläsare och besökare.

                       Välkomna till Alnarp!


Hälsningar från
Samordnarna för Landskapsingenjörsdagen
 
 
  Alnarps Studentkår, Landskapsingenjörsrådet: Sundsvägen 9 Box 3, 230 53 Alnarp  -  webmaster@landskapsingenjor.sese 


Cookies