Har du bilder som du tycker skulle passa här, tveka inte kontakta oss!

Tack till Svensk Markservice bidragit med bilder från arbetslivet 
och Anton Spets som som bidragit med bilder från utbildningen.

 Alnarps Studentkår, Landskapsingenjörsrådet: Sundsvägen 9 Box 3, 230 53 Alnarp  -  webmaster@landskapsingenjor.sese 


Cookies