Att vara landskapsingenjör

"Vår gemensamma utemiljö är viktig, vare sig vi talar om vardagsmiljön vi rör oss i mellan arbete, skola och fritid, eller den rekreativa miljön där vi kopplar av. Vi värderar också funktion, skönhet, ekologi och trygghet högt, när nya bostadsområden växer fram och tätorterna expanderar. Och det gäller inte bara under själva byggandet utan också under den efterföljande förvaltningen där man tar tillvara och utvecklar det som anlagts och planterats. I alla de här fallen spelar landskapsingenjören en viktig roll. "
- SLUs programbeskrivning


Röster från yrkeslivet:
 


Namn: Mats Andersson

Ålder: 54

Gymnasieutbildning: 2 årig Trädgårdsutbildning – Hvilans trädgårdsskola

Universitetsutbildning: 1 årig Högre Specialkurs, Markbyggnad – Alnarp och 1 årig Trädgårdstekniker, Markbyggnad – Alnarp

Yrke: VD, samt projektör, besiktningsman mm / Driver konsultföretag inom Grönytesektorn

Fritidsintressen: Dykning, Fiske, Scouting, Skidåkning, Friskis&Svettis

Vilket år tog du examen som landskapsingenjör? 1983 / Trädgårdstekniker, Markbyggnad (som det hette då)

Vad har du för arbetsuppgifter idag? Projekterar ny- och ombyggnationer av utemiljöer. Till stor del åt kommuner, såsom skolgårdar, förskolor mm, men även utemiljöer åt bostadsbolag och privatperson. Trädplaner och skötselplaner, samt en hel del markbesiktningar och lekplatsbesiktningar (se fotot)

Varför valde du att läsa till landskapsingenjör? Natur- och miljöintresse i grunden, samt ett medfött intresse av att komma på tekniska lösningar

Vilken var din favoritkurs under utbildningen? Varför? Det var andra kurser på den tiden jag gick på Alnarp, men Biologi, Markbyggnad

Vilket är ditt bästa minne från Alnarp? Många – Svårt att hitta ett!

Namn: Josephine Isaksson

Ålder: 30

Gymnasieutbildning: Samhällsvetenskapliga programmet

Universitetsutbildning: Bachelor of science in Landscape Construction and Management, Landskapsingenjör

Yrke: Landskapsingenjör

Fritidsintressen: Havet och skidåkning.

Vilket år tog du examen som landskapsingenjör? 2008

Vad har du för arbetsuppgifter idag? Jag arbetar som konsult på ett företag som heter Ramböll. Vi arbetar framförallt mot den offentliga sektorn, så som trafikverket, kommun och kommunala bostadsbolag. Jag arbetar med bl.a. projektering av utemiljöer, både ny och ombyggnation. Exempel på projekt är ombyggnation av bostadsgårdar, ett öppet dagvattensystem i bostadsmiljö och bullervallar. Jag upprättar bygghandlingar och ritar i CAD. Ett annat projekt är som beställar stöd till Trafikverkets byggledare i frågor om jordhantering, växtbäddsuppbyggnad, och plantering av växter. Detta innebär att jag granskar bygghandlingar med utgångspunkt i ovanstående frågor. Jag är med på möte med beställare och entreprenör, granskar jordprover, är ute på plats vid byggnation av växtbäddar och medverkar vid plantering.

Varför valde du att läsa till landskapsingenjör? Jag ville arbeta med utemiljöer, vara med och bygga landskap.

Vilken var din favoritkurs under utbildningen? Varför? Svår fråga, Vissa kurser var kanske inte jätte roliga, men jag har mycket nytta utav dem i mitt dagliga arbete, men den roligaste kursen var Markbyggandets hårda material och konstruktion därför att man fick bygga saker. Det var både kul och lärorikt, fick bra materialkunskap och en stor kunskap om problemlösning på detaljnivå.

Vilket är ditt bästa minne från Alnarp? Festerna på Loftet och att strosa runt i Alnarpsparken.
Namn: Emma Lidberg

Ålder: 26

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapliga linjen med naturvetenskaplig inriktning på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar.

Universitetsutbildning: Landskapsingenjör med kandidatexamen 2007, SLU Alnarp.

Yrke: Landskapsingenjör på Gatukontoret i Malmö Stad, Drift & Underhållsavdelningen, Gata & Parkenheten.

Fritidsintressen: Trädgård, Växter inne och ute, Inredning, Läsa böcker, Min hund och familj.

Vilket år tog du examen som landskapsingenjör? 2007

Vad har du för arbetsuppgifter idag? Jag arbetar som representant för drift och underhållsavdelningen vid samverkan i gatukontorets exploaterings och ombyggnadsprojekt. Jag granskar även detaljplaner och remisser ur ett driftsperspektiv. Mitt arbete är varierande och jag får inblick i och möjlighet att påverka flera av Gatukontorets projekt. Arbetet innebär mötesdeltagande i de olika projekten främst under projekteringsskedet tillsammans med projektledare, representanter från andra avdelningar och konsulter men även platsbesök under garantitiden för att göra syner av garantiskötseln. Arbetet är spännande eftersom jag får möjligheten att följa ett projekt från början till slut, dvs. från förstudie till garantibesiktning. Därefter tar mina närmsta kollegor på gata och parkenheten över projektet i driftentreprenaden.

Varför valde du att läsa till landskapsingenjör? Jag valde att läsa till Landskapsingenjör eftersom jag alltid har inspirerats av naturen och uppskattat trädgårdsarbete. Jag kunde inte tänka mig något mer tillfredställande än att arbeta med stadens grönområden.

Vilken var din favoritkurs under utbildningen? Varför? Växtkännedom och fördjupad växtkännedom var mina favoritkurser eftersom mitt starkaste intresse ligger för själva växterna.

Vilket är ditt bästa minne från Alnarp? Det är svårt att välja minne eftersom det finns så många. Min tid på Alnarp har hittills varit den händelserikaste perioden i mitt liv. Jag trivdes väldigt bra och minns att upplevelsen av att komma hem, av att andra var lika intresserade och växttokiga som jag var väldigt stark.

Namn: Hanna Kongstad

Ålder: 29

Gymnasieutbildning: Samhäll-ekonomisktprogram

Universitetsutbildning: Landskapsingenjör

Yrke: Entreprenadingenjör

Fritidsintressen: Stickning, virkning och min balkong!

Vilket år tog du examen som landskapsingenjör? 2006

Vad har du för arbetsuppgifter idag? Jag räknar på olika typer av anbud och offerter inom drift och underhåll av utemiljöer i Helsingborg med omnejd. Jag fungerar också som ett stöd till produktionen samt hjälper till med lite av varje till platschefer och arbetsledare.

Varför valde du att läsa till landskapsingenjör? Jag gillade kombinationen av kreativitet och praktiskt arbete. Skapa, bygga och underhålla utemiljöer.

Vilken var din favoritkurs under utbildningen? Varför? Jag gillade ”Hårda Material” med Kaj Rolf, som var en valbar kurs under det tredje året. Vi fick prova på saker som jag aldrig provat innan och kanske inte igen. Vi var t ex uppe i stenriket i norra Skåne och arbetade i sten, såsom granit och diabas. Det var den perfekta kombinationen av kreativitet och praktiskt arbete!

Vilket är ditt bästa minne från Alnarp? Det är de härliga lunchpromenaderna i parken tillsammans några av de andra klasskamraterna.
Namn: Kent Fridell

Ålder: 37

Gymnasieutbildning: Naturbruksutbildningen gren Jordbruk med småskaligt skogsbruk

Universitetsutbildning: Landskapsingenjör

Yrke: Projektledare på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp

Fritidsintressen: Volleyboll, Natur, Arbeta med koloniträdgården

Vilket år tog du examen som landskapsingenjör? 2005

Vad har du för arbetsuppgifter idag? Att driva golfbaneförvaltning kurs och starta upp forskning kring skötsel av golfbanor

Varför valde du att läsa till landskapsingenjör? För att jag ville fördjupa mina kunskaper inom förvaltning av grönområden

Vilken var din favoritkurs under utbildningen? Växtteknik

 
 Alnarps Studentkår, Landskapsingenjörsrådet: Sundsvägen 9 Box 3, 230 53 Alnarp  -  webmaster@landskapsingenjor.sese 


Cookies